INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
NYHETER
INFORMASJONSMØTE OFFENTLIGE INNKJØP PÅ AGDER 2019
Presentasjoner - Leverandørmøte 2019
OFA har inngått avtale på KGV og KAV
Elektronisk faktura i kommunene
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Publisert: 07.06.2011 av Ylva Svedenmark

Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser kan brukes for å på en enkel måte søke veiledning for miljøvurdering ved offentlige innkjøp. Det er utarbeidet miljøkriterier på en rekke produkter både i Norge, EU og andre land. Oppdragsgiver skal under planleggingen av en anskaffelse vurdere hvilke miljøutfordringer som knytter seg til den spesifikke anskaffelse, og avgjøre hvordan dette skal synliggjøres i konkurransen.

"Prosjekt for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Vest-Agder" ved OFA/Vest-Agder fylkeskommune har laget en oversikt over alle offentlige miljøkriteriesett i Norge, Sverige, Danmark og EU. Kriteriene er delt i vare- og tjenestekategorier, og inkluderer en kort beskrivelse av hva kravene omfatter samt direkte linker. Kriteriesettene er utviklet i samarbeid med både leverandører og innkjøpere for å finne en balanse mellom miljøhensyn og markedsrealiteter. Denne samlingen med miljøkriterier er à jour per mai 2011. Vær oppmerksom på at kriteriene oppdateres, og at nye kommer til.
Filvedlegg:
Oversikt miljøkriterier med linker_mai2011.pdf

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Sturle Hamre
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE