INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
Offentlig Fellesinnkjøp på Agder

Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) er et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og tjenester, og organ for veiledning og rådgivning hos de deltakende parter og for leverandørutvikling

OFA er med utgangspunkt i offentlig virksomhet åpen for tilslutning fra alle kommunene og fylkeskommunene på Agder eller i umiddelbar nærhet til Agder.
Kommunale og interkommunale enheter organisert som egne rettssubjekter kan være assosierte medlemmer, og i tillegg kan andre offentlige instanser delta i samarbeidet.

Samarbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Samarbeidet er formelt etablert 16. juni 2005 med Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og 24 kommuner som deltagere, samt 9 andre kommunale og statlige enheter.

Den daglige koordineringen av arbeidet i OFA gjøres av innkjøpsleder i Aust-Agder fylkeskommune, Jan Petter Røinaas.

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Sturle Hamre
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE